VAN BIOMASSA NAAR BRANDSTOF

Met behulp van een vergasser is het mogelijk om diverse soorten biomassa om te zetten in een bruikbare brandstof voor verbrandings motoren. De omzetting is zeer effectief waardoor uit dezelfde hoeveelheid biomassa vaak 2x meer energie uit dezelfde input wordt gehaald. Zo kan bijvoorbeeld uit het digistaat van een bestaande vergister d.m.v. een vergasser extra “syngas” worden gewonnen.

Betreffende de input is een vergasser zeer flexibel. Een vergasser kan naast mest en mais ook laagwaardige co-stromen omzetten in gas. Ook bijvoorbeeld hout,riet en gras kunnen in gas worden omgezet.

Een belangrijk onderdeel van een vergasser is de gas reinigings module. Deze dient ongewenste Teer, Stof en water te verwijderen.

Het aandeel Waterstof is vaak hoger vergeleken met aardgas waardoor de klopvastheid lager is. Ook de energie inhoud per m3 gas is vaak lager. Dit betekent dat de gebruikte motoren aangepast moeten worden. Wij hebben hiermee de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan en kunnen van 50kW tot 5MW een betrouwbare oplossing bieden.